Людям із порушенням зору
Особистий кабінет

Розвиток професійних компетентностей державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

  • дистанційна у синхронному режимі

  • 2 кредити ЄКТС

Цільова група:

Державні службовці, які займають посади державної служби категорії «В», посадові особи місцевого самоврядування (не рідше одного разу на три роки).

Загальна мета:

Розвиток професійної компетентності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до сучасних вимог здійснення ефективного публічного управління та адміністрування в Україні.

Структура програми:

Модуль 1. Публічна політика та публічне управління.

Тема 1.1. Інституціональний дизайн публічної політики сучасної України.

Тема 1.2. Системні основи державного управління.

Тема 1.3. Державна служба як суб’єкт державного управління.

Тема 1.4. Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні.

Модуль 2. Механізми забезпечення ефективного публічного управління в Україні у контексті стратегічних цілей сталого розвитку.

Тема 2.1. Організаційно-правовий механізм забезпечення ефективного публічного управління в Україні.

Тема 2.2. Інформаційно-комунікаційний механізм забезпечення ефективного публічного управління в Україні.

Тема 2.3. Соціально-економічний механізм забезпечення ефективного публічного управління в Україні.

Тема 2.4. Ґендерна політика в системі публічного управління.

Тема 2.5. Управління публічними фінансами.

Модуль 3. Публічна служба.

Тема 3.1. Етичні виміри публічної служби та технології запобігання корупції.

Тема 3.2. Імідж публічної служби як складова іміджу держави.

Тема 3.3. Професійний етикет публічних службовців.

Тема 3.4. Командоутво-рення та лідерство в публічній службі.

Модуль 4 Європейська та євроатлантична інтеграція України.

Тема 4.1. Європейська інтеграція України в контексті світових глобалізаційних процесів.

Тема 4.2. Євроатлантична інтеграція України: стан та перспективи.

Модуль 5 Організація  роботи на посаді.

Тема 5.1. Ділова українська мова в публічному управлінні.

Тема 5.2. Організація діловодства в органах влади.

Тема 5.3. Контроль та аналітична робота зі зверненнями громадян.

Тема 5.4. Доступ до публічної інформації. Захист персональних даних.

Модуль 6. Технологія розробки проєктів.

Тема 6.1. Етапи розробки проєктів і програм у публічній сфері та їх характеристика.

Тема 6.2. Технології планування реалізації проєктів і програм у публічній сфері.

Тема 6.3. Інструментарій аналізу та критерії оцінювання проєктів і програм.

Тема 6.4. Функціональні аспекти проєктного аналізу.

Модуль 7. Управління змінами.

Тема 7.1. Ґенеза змін та сучасні концепції управління змінами.

Тема 7.2. Технологія управління організаційними змінами.

Тема 7.3. Управління опором змінам.

 

 

 

Skip to content