Людям із порушенням зору
Особистий кабінет

Ефективна професійна діяльність та взаємодія в умовах адаптації до нової посади у публічній сфері

  • дистанційна у синхронному режимі

  • 2 кредити ЄКТС

Цільова група:

Державні службовці, які займають посади державної служби категорії «Б», «В», посадові особи місцевого самоврядування 4-6 категорій посад (вперше призначених на посаду державної служби, служби в органах місцевого самоврядування протягом року з дня їх призначення)

Загальна мета:

Підвищення рівня професійних компетентностей державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування для вперше призначених на посади державної служби.

Структура програми:

Модуль 1. Публічна служба в сучасних умовах: пріоритети та шляхи вдосконалення.

Тема 1.1. Державна служба як публічно-правовий інститут та різновид управлінської діяльності.

Тема 1.2. Організація виконавчої влади в Україні.

Тема 1.3. Місцеве самоврядування як фактор демократизації суспільства.

Тема 1.4. Відкритість та прозорість органів державної влади в контексті законодавства про доступ до публічної інформації. Захист персональних даних.

Модуль 2. Запобігання корупції у сфері публічного управління.

Тема 2.1. Обмеження пов’язані із проходженням державної служби та служби в органах місцевого самоврядування. Законодавство у сфері запобігання корупції та його застосування.

Тема 2.2. Фінансовий контроль як інструмент запобігання корупції в органах державної влади. Дотримання державними службовцями / посадовими особами місцевого самоврядування законодавства про конфлікт інтересів та правил етичної поведінки.

Модуль 3. Європейська та євроатлантична інтеграція України.

Тема 3.1. Європейська інтеграція України в контексті світових глобалізаційних процесів.

Тема 3.2. Євроатлантична інтеграція України: стан та перспективи.

Модуль 4. Організація роботи на посаді.

Тема 4.1. Ділова українська мова в публічному управлінні.

Тема 4.2. Організація діловодства в органах влади.

Тема 4.3. Контроль та аналітична робота зі зверненнями громадян.

Тема 4.4. Планування роботи й робочого часу публічного службовця (тайм-менеджмент).

Модуль 5. Основи ділової взаємодії в діяльності державного службовця.

Тема 5.1. Етика публічної служби.

Тема 5.2Етикет і культура ділової взаємодії.

Тема 5.3. Імідж публічної служби як складова іміджу держави.

Тема 5.4. Ґендерна політика в системі публічного управління.

Модуль 6. Соціально-психологічні аспекти діяльності публічного службовця.

Тема 6.1. Конфлікти, стреси, маніпулювання в діяльності публічного службовця.

Тема 6.2. Управління конфліктами.

Тема 6.3. Емоційний інтелект.

Тема 6.4 Феномен професійного вигорання.

Модуль 7. Забезпечення прав людей з інвалідністю.

Тема 7.1. Теорія та історія інвалідності. Особи з інвалідністю та їх інтеграція в суспільство.

Тема 7.2. Положення Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.

Модуль 8. Запобігання і протидія дискримінації в Україні.

Тема 8.1. Запобігання та протидія дискримінації в Україні: основні поняття та нормативно-правове забезпечення.

Тема 8.2. Повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері запобігання та протидії дискримінації.

Модуль 9. Медіаграмотність.

Тема 9.1. Людина в медійному світі.

Тема 9.2. Електронне урядування та електронна демократія. Електронне урядування як інноваційна концепція управління державою.

Тема 9.3. Електронна демократія: основи та стратегії реалізації.

 

 

 

 

Skip to content