Людям із порушенням зору
Особистий кабінет

Запобігання корупції в публічному управлінні

  • 20 годин

  • 0,2 кредита ЄКТС

  • Очна (на період карантину проводиться у форматі вебінару)

Загальна мета:

Формування в учасників професійного навчання розуміння ролі та місця комунікацій у системі управління; опанування ключових технік та інструментів, що роблять комунікацію ефективною; ознайомлення з інструментами діалогу та медіації для налагодження ефективної командної взаємодії у межах органу публічної влади; відпрацювання публічними службовцями технік та методів роботи в команді.

Цільова група:

Державні службовці категорії "Б", "В"; посадові особи місцевого самоврядування IV–VІІ категорії посад; депутати місцевих рад області.

Структура програми:

Тема 1. Українське антикорупційне законодавство: сутність, новації та практика застосування.

Тема 2. Конфлікт інтересів: шляхи запобігання та врегулювання.

Тема 3. Реалізація антикорупційної діяльності в Україні.

Тема 4. Превентивні антикорупційні механізми: актуальні аспекти в умовах сьогодення.

Тема 5. Юридична відповідальність за корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією.

Тема 6. Взаємодія публічних службовців з правоохоронними органами: практичні аспекти.

Очікувані результати навчання:

За результатами навчання учасники професійного навчання повинні демонструвати:

Знання

  • змін до актів законодавства України, що регулюють питання у сфері запобігання корупції;
  • основних напрямків державної політики у сфері запобігання та протидії корупції;
  • видів відповідальності за вчинення корупційних правопорушень і правопорушень, пов’язаних з корупцією;

Уміння

  • Застосовувати в професійній діяльності превентивні антикорупційні механізми;
  • Співпрацювати з правоохоронними органами (підрозділами) у сфері протидії корупції в межах повноважень;

Навички

  • Вжиття заходів щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів;
  • Виконання вимог щодо фінансового контролю належним чином.

Accessibility Tools