Людям із порушенням зору
Особистий кабінет

Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації «Публічне управління в умовах сучасних суспільних трансформацій»

  • 2 кредити ЄКТС

  • очна, дистанційна у синхронному режимі

Цільова група:

Державні службовці, які займають посади державної служби категорії «Б», посадові особи місцевого самоврядування 3-5 категорії посад (не рідше одного разу на три роки).

Загальна мета:

Набуття та поглиблення знань, умінь та навичок учасників професійного навчання щодо актуальних питань державотворення, специфіки функціонування інституту державної служби, основ лідерства, доброчесності, ефективного використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, дотримання управлінських процедур, уміння працювати в команді й налагоджувати комунікації, стратегічно мислити задля ефективного виконання завдань професійної діяльності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування.

Структура програми:

Модуль 1. Основи публічного управління та адміністрування в Україні.

Тема 1.1. Управління та адміністрування в умовах децентралізації влади.

Тема 1.2  Стратегічне управління персоналом та кадрова політика (розвиток персоналу, оцінювання результатів службової діяльності).

Тема 1.3. Відкритість та прозорість органів державної влади в контексті законодавства про доступ до публічної інформації. Захист персональних даних.

Тема 1.4. Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні.

Модуль 2. Публічна служба.

Тема 2.1. Етичні виміри публічної служби та технології запобігання корупції.

Тема 2.2. Професійний етикет публічних службовців.

Тема 2.3. Імідж публічної служби як складова іміджу держави.

Тема 2.4. Ґендерна політика в системі публічного управління.

Модуль 3. Запобігання корупції у сфері публічного управління.

Тема 3.1. Корупційні ризики в діяльності публічних службовців. Заходи щодо подолання корупції та підвищення відповідальності в органах управління.

Тема 3.2. Фінансовий контроль як інструмент запобігання корупції в органах державної влади.

Модуль 4. Європейська та євроатлантична інтеграція України.

Тема 4.1. Європейська інтеграція України в контексті світових глобалізаційних процесів.

Тема 4.2. Євроатлантична інтеграція України: стан та перспективи.

Модуль 5. Лідерство в управлінській діяльності.

Тема 5.1. Розуміння лідерства. Переваги, вигоди, ризики й «ціна» лідерства.

Тема 5.2. Управління змінами як інструмент лідерства.

Тема 5.3. Цілеутворення і процес досягнення цілей.

Тема 5.4. Саморозвиток лідера.

Модуль 6. Організація роботи на посаді.

Тема 6.1. Ділова українська мова в публічному управлінні.

Тема 6.2. Організація діловодства в органах влади.

Тема 6.3. Контроль та аналітична робота зі зверненнями громадян.

Тема  6.4. Прийняття ефективних рішень.

Модуль 7. Технологія розробки проєкті.

Тема 7.1. Етапи розробки проєктів і програм у публічній сфері та їх характеристика.

Тема 7.2. Технології планування реалізації проєктів і програм у публічній сфері.

Тема 7.3. Інструментарій аналізу та критерії оцінювання проєктів і програм.

Тема 7.4. Функціональні аспекти проєктного аналізу.

Модуль 8. Управління змінами.

Тема 8.1. Ґенеза змін та сучасні концепції управління змінами.

Тема 8.2. Технологія управління організаційними змінами .

Тема 8.3. Управління опором змінам.

Модуль 9. Соціально-психологічні аспекти діяльності публічного службовця.

Тема 9.1. Управління конфліктами.

Тема 9.2. Емоційний інтелект.

Тема 9.3. Феномен професійного вигорання.

Тема 9.4Командна робота і взаємодія.

Модуль 10. Медіаграмотність.

Тема 10.1. Людина в медійному світі.

Тема 10.2. Електронне урядування та електронна демократія. Електронне урядування як інноваційна концепція управління державою.

Тема 10.3. Електронна демократія: основи та стратегії реалізації

 

 

 

 

 

Skip to content