Людям із порушенням зору
Особистий кабінет

Робота в команді

  • 0,2 кредиту ЄКТС

  • очна, дистанційна у синхронному режимі

Цільова група:

Державні службовці, які займають посади державної служби категорій «Б», «В», посадові особи місцевого самоврядування 4-6 категорій посад, депутати Київської міської ради.

Загальна мета:

Систематизація знань про групову динаміку і принципи формування команд в органах публічної влади та розвиток умінь/навичок ефективної командної взаємодії із застосуванням сучасних соціально-психологічних технологій, методів та інструментів.

Структура програми:

Тема 1. Поняття команди.

Тема 2. Управління інформацією для ефективної командної роботи.

Тема 3. Маніпулювання в команді: виявлення та захист.

Skip to content