Людям із порушенням зору
Особистий кабінет

Ділова українська мова в публічному управлінні

  • 0,2 кредиту ЄКТС

  • очна, дистанційна у синхронному режимі

Цільова група:

Державні службовці, які займають посади державної служби категорій «Б», «В», посадові особи місцевого самоврядування 4-6 категорій посад, депутати місцевих рад.

Загальна мета:

Розвиток мовної компетентності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів Київської міської ради.

Структура програми:

Тема 1. Український правопис (2019).

Тема 2. Орфоепічні норми. Особливості наголошування слів.

Тема 3. Лексичні та стилістичні норми.

Тема 4. Морфологічні норми ділового мовлення.

Skip to content