Людям із порушенням зору
Особистий кабінет

Стратегічне управління та планування

  • 0,33 кредиту ЄКТС

  • очна, дистанційна у синхронному режимі

Цільова група:

Державні службовці, які займають посади державної служби категорій «Б», «В», посадові особи місцевого самоврядування.

Загальна мета:

Засвоєння знань, умінь і навичок з основ стратегічного планування й управління та удосконалення механізмів використання прикладного інструментарію проєктного менеджменту та стратегічних комунікацій в діяльності органів публічної влади.

Структура програми:

Тема 1. Теоретико-правові засади стратегування на різних рівнях публічного управління.

Тема 2.  Повний проєктний цикл: планування, формування, виконання, моніторинг та оцінка стратегій, програм та проєктів.

Тема 3. Стратегічні комунікації в управління програмами та проєктами.

Skip to content