МАТЕРІАЛИ ДО ТЕМАТИЧНОГО КОРОТКОСТРОКОВОГО СЕМІНАРУ З РОЗРОБЛЕННЯ ПРОФІЛІВ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПОСАД ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

 

Класифікація посад державної служби. Віднесення посад державних службовців до відповідних груп та підгруп посад державної служби, передбачених Законом України «Про державну службу». Оксана Омельченко
Інновації в новому законодавстві про державну службу: профілі професійної компетентності посад. Анжела Кукуля
Консультаційне та науково-методологічне забезпечення функціонального обстеження органів виконавчої влади. Рощин Іван
ПЕРЕЛІК вимог до рівня професійної компетентності посад державної служби у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим або їх апараті
НАКАЗ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ від 20 липня 2012 року № 148 "Про затвердження Методичних рекомендацій з розробки профілів професійної компетентності посад державної служби у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим або їх апараті"
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року "
Наказ Нацдержслужби України від 16.05.2012 № 91 "Про затвердження Типового профілю професійної компетентності посади керівника апарату та мінімальних вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття цієї посади"
Наказ Нацдержслужби України від 31.05.2012 №92 "Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до досвіду роботи, вимог до напряму підготовки (отриманої особою спеціальності) та інших вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби груп II, III, IV і V"