Cпеціалізованний короткостроковий навчальний курс
"Впровадження Закону України «Про державну службу"

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ
МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

 

МОДУЛЬ 1. АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА У КОНТЕКСТІ ІНІЦІЙОВАНИХ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ СТРУКТУРНИХ РЕФОРМ
Мета, завдання, тематичний план
1.1. ТЕМА Основні програмні документи щодо проведення реформ в Україні

Питання для рефлексії
Рекомендована література


МОДУЛЬ 2. МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ ОГЛЯД НОВОГО ТА СТАРОГО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ»
Мета, завдання, тематичний план
2.1. ТЕМА Норми, вимоги Закону України «Про державну службу»
2.2. ТЕМА Правовий статус державних службовців
2.3. ТЕМА Публічно-правове регулювання державної служби
2.4. ТЕМА Класифікація посад державної служби
2.5. ТЕМА Нормативно-правові акти, розроблені для впровадження Закону України «Про державну службу» від 17 листопада 2011 року № 4050-VI

Питання для рефлексії
Рекомендована література

 

МОДУЛЬ 3. РОЗРОБКА ПРОФІЛІВ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПОСАД ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
Мета, завдання, тематичний план
3.1. ТЕМА Розроблення професійних стандартів за компетентнісним підходом
3.2. ТЕМА Поняття компетентності, профілю професійної компетентності посади державної служби, їх призначення та структура
3.3. ТЕМА Методологія розроблення профілів професійної компетентності посад та визначення вимог до рівня професійної компетентності осіб
3.4. ТЕМА Вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби
3.5. ТЕМА Використання профілів професійної компетентності у процесі реалізації  функцій управління персоналом на державній службі
3.6. ТЕМА Профілі професійної компетентності посад державної служби: міжнародний досвід

Питання для рефлексії
Рекомендована література

 

МОДУЛЬ 4.УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ В ДЕРЖАВНОМУ ОРГАНІ: ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ТА ФУНКЦІЇ СЛУЖБ ПЕРСОНАЛУ
Мета, завдання, тематичний план
4.1. ТЕМА Управління державною службою в державному органі
4.2. ТЕМА Конкурсний відбір на посади державної служби
4.3. ТЕМА Забезпечення виконання правил внутрішнього службового розпорядку
4.4. ТЕМА Нові нормативно-правові документи з питань діловодства служб персоналу державного органу
4.5. ТЕМА Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців

Питання для рефлексії
Рекомендована література

 

МОДУЛЬ 5. ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ
Мета, завдання, тематичний план
5.1. ТЕМА Підвищення рівня професійної компетентності державного службовця

Питання для рефлексії
Рекомендована література

 

МОДУЛЬ 6. ЗМІНИ У СИСТЕМІ ОПЛАТИ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ, ІНШИХ СКЛАДОВИХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА МЕТОДІВ СТИМУЛЮВАННЯ
Мета, завдання, тематичний план
6.1. ТЕМА Система оплати праці державних службовців
6.2. ТЕМА Інші складові соціального захисту та методів стимулювання

Питання для рефлексії
Рекомендована література

 

МОДУЛЬ 7. ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ. ЗАХИСТ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ВІД НЕЗАКОННИХ ДІЙ КЕРІВНИКІВ
Мета, завдання, тематичний план
7.1. ТЕМА Дисциплінарна відповідальність державних службовців
7.2. ТЕМА Захист державних службовців від незаконних дій керівників

Питання для рефлексії
Рекомендована література