Корупція – це використання особою наданих їй службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди такій особі або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей.

 

Нормативні документи

 

Практичні завдання

 

Навчально-методичні матеріали

 

Найбільш поширені прояви корупції:

 • хабарництво;
 • зловживання владою або посадовим становищем; розкрадання державного, колективного або приватного майна з використанням службового становища;
 • нецільове використання бюджетних коштів; заняття державним службовцем безпосередньо або через посередників та підставних осіб підприємницькою, комерційною або банківською діяльністю з використанням влади чи службових повноважень;
 • використання з корисливою метою службового становища для сприяння фізичним і юридичним особам у здійсненні ними підприємницької та іншої діяльності;
 • надання необґрунтованих переваг фізичним або юридичним особам шляхом підготовки і прийняття нормативно – правових актів чи управлінських рішень; протежування з особистих інтересів у призначенні на посаду кандидата, який за діловими й професійними якостями не має переваг перед іншими кандидатами.

 

 

Основні завдання, які повинні бути вирішені при ефективній боротьбі з корупцією і хабарництвом є:

 

 • зменшення числа так званих «хабаромістких» функцій державного управління (видача дозволів, ліцензій, квот, довідок тощо);
 • чітке законодавче визначення процедур прийняття управлінських рішень;
 • забезпечення прозорості прийняття рішень на основі проведення конкурсів, тендерів тощо;
 • підвищення кримінальної відповідальності за корупційну діяльність та ін.

 

 

Дотримування наступних принципів та правил:

 

 • принцип багатьох очей. Мається на увазі скорочення випадків прийняття державними службовцями відвідувачів сам-на-сам, здійснення контролю за діяльністю державного службовця на робочому місці, влаштування по можливості приміщень із «скляними перегородками» для осіб, що працюють з відвідувачами;
 • спеціальної опіки державних службовців, що беруть участь у реалізації управлінських процедур, в ході яких найбільш часто вчинюються корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією;
 • постійного врахування рівня службового та психологічного навантаження на кожного підлеглого працівника;
 • постійний діалог з кожним підлеглим працівником;
 • поінформованість та врахування службових та особистих проблем і негараздів кожного підлеглого працівника;
 • виявлення особливої уваги до підлеглих працівників, які мають проблеми, виявляють невдоволеність керівництвом та умовами роботи.

 

 

  Позитивний результат щодо запобігання корупційним діянням та іншим правопорушенням, пов'язаним з корупцією, можна досягти шляхом здійснення відповідних інформаційно-пропагандистських заходів у засобах масової інформації. Для цього необхідно встановити стабільні зв'язки із засобами масової інформації, постійно оприлюднювати матеріали щодо:

 

  • правил та процедур вирішення питань в органах державної влади та місцевого самоврядування, прав громадян, підприємств, установ та організацій;
  • практики встановлення доброчинних відносин між державними службовцями та громадянами, підприємствами, установами та організаціями;
  • викриття державних службовців, які вчинили корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією;
  • роз'яснення шкідливості корупційних відносин для суспільства, держави та окремих державних службовців.
Антикорупційна інформація на інших сайтах:
Національне агентство України з питань державної служби
Антикорупційний портал
МНС Українни