1. Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців ІІ-VІІ категорій посад в рамках проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"

 2. Лист ГУДС від 26.08.2010 р. N 6941/12-10 "Роз'яснення щодо документального оформлення участі в конкурсі"
 3. Практичний посібник для учасників конкурсу "Кращий державний службовець"
 4. Методичний посібник Куценко О.М. «Впровадження інформаційних технологій в роботу державного службовця»
 5. Методичні рекомендації до семінару "Впровадження інформаційних технологій в роботу державного службовця"
 6. Позиційні матеріали Нацдержслужби України
 7. Проходження державної служби
 8. Актуальні питання проходження державної служби в Україні
 9. Організація роботи в апарті управління
 10. Діловодство в органах виконавчої влади
 11. Методика підготовки офіційних документів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і   організацій
 12. Семінар "Ділова українська мова"
 13. Корупція - виклик для України
 14. Оцінювання національної системи доброчесності
 15. Боротьба з корупцією Посібник для державних службовців Марич Є.В., Марчук Р.П.
 16. Загальна характеристика антикорупційного законодавства України, Тарасенко К. В.
 17. Боротьба з корупцією – небхідна умова успішної реалізації ініційованих президентом в. януковичем системних реформ
 18. КОРУПЦІЯ В УКРАЇНІ:причини поширення та механізми протидії, Дрьомов С.В., Кальниш Ю.Г., Усатий Г.О.
 19. Контролінг в органах державної влади й органах місцевого самоврядування
 20. Методологічні аспекти прийняття сучасних управлінських рішень
 21. Менеджмент
 22. Державне управління в умовах адміністративної реформи
 23. Інститут державної служби України: крок за кроком
 24. Організація та діяльність органів виконавчої влади в Україні
 25. Підготовка та прийняття управлінських рішень
 26. Характеристика видів юридичної відповідальності публічних службовців
 27. Діловий етикет та імідж державного службовця
 28. Публічний виступ, телефонна розмова
 29. Публічний виступ у діловому спілкуванні
 30. Самопрезентація у публічному виступі
 31. Презентацiя: Тарасенко К.В. "Антикорупційне законодавство. України Вплив корупції на національну безпеку України"
 32. Презентацiя: Тарасенко К.В. "Загальна характеристика Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки"
 33. Презентація: Сергій Яременко "Деякі питання нового антикорупційного законодавства"
 34. Презентація:"Запобігання та протидія корупції"
 35. Презентація: Газізов М.М "Правове врегулювання лобістської діяльності як передумова боротьби з корупцією в Україні"
 36. Презентація: Сергій Яременко "Основні пріоритети навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції"
 37. Презентація: Міністерство юстиції України "Закон України " Про засади запобігання і протидії корупції""
 38. Презентація: Андрій Німчук "Особливості проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»"
 39. Презентація: "Чиновник-професіонал як передумова кадрової безпеки Держави"
 40. Презентація: "Практичні підходи до планування антикорупційних заходів"
 41. Презентація: "СТАН КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 2007- 2009, 2011 рр."
 42. Презентація: Національне агентство України з питань державної служби "Боротьба з корупцією"
 43. Презентація: Сергій Яременко "Міжнародне співробітництво у сфері протидії корупції"
 44. Презентація:"Публічний виступ"
 45. Презентація: "Діловий етикет"