1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. (зі змінами і доповненнями).
 2. Про адміністративні послуги: Закон України від 06 вересня 2012 р. № 5203-V (зі змінами). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5203-17.
 3. Про відновлення дії окремих положень Конституції України: Закон України від 21 лютого 2014 р. № 742-VIІ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/742-18.
 4. Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19.
 5. Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 05 лютого 2015 р. №157-VIII (зі змінами). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/157-19.
 6. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 2011 р. № 2939-VI (зі змінами). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17.
 7. Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб: Закон України від 20 жовтня 2014 р. № 1706-VII (зі змінами). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18.Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII (зі змінами). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18.Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1702-VII (зі змінами). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1702-18.
 8. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 01 липня 2010 р. № 2411-VI (зі змінами). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2411-17.Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1699-VII (зі змінами). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1699-18.
 9. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80.
 10. Про очищення влади: Закон України від 16 вересня 2014 р. № 1682-VII (зі змінами). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1682-18.
 11. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 08 вересня 2011 р. № 3715-VI (зі змінами). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3715-17.
 12. Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Закон України від 16вересня 2014 р. № 1678-VII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1678-18.
 13. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07 червня 2001 р. № 2493-III (зі змінами). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2493-14.
 14. Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади: Постанова Верховної Ради України від 31 серпня 2015 р. № 656-VIII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/656-19.
 15. Питання впровадження єдиної державної політики реформ в Україні: Указ Президента України від 19 січня 2015 р. № 22/2015 (зі змінами). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/22/2015.
 16. Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції: Указ Президента України від 18 березня 2015 р. № 150/2015 (зі змінами). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/150/2015.
 17. Про забезпечення впровадження єдиної державної політики реформ в Україні: Указ Президента України від 23 липня 2014 р. № 614/2014 (зі змінами і доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.
 18. Про незастосування заборони обіймати посади, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації): Указ Президента України від 21 квітня 2015 р. № 229/2015. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/2292015-18871.
 19. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 06 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України від 26 травня 2015 р. № 287/2015. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.
 20. Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні: Указ Президента України від 26 лютого 2016 р. № 68/2016. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/682016-19805.
 21. Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки: Указ Президента України від 01 лютого 2012 р. № 45/2012. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/45/2012.
 22. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.
 23. Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету: Постанова Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 р. № 65 р (зі змінами). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/65-2014-п.
 24. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 р. № 385. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP140385.html.
 25. Про затвердження Правил етичної поведінки державних службовців: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 р. № 65. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248839311.
 26. Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 03 січня 2013 р. № 13 (зі змінами). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/13-2013-п.
 27. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2014 р. № 333-р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-р.
 28. Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 386-р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-р.
 29. Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця: Наказ Головдержслужби від 04 серпня 2010 р. № 214 (зі змінами). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua.
 30. Постанова Кабінет Міністрів України від 13 січня 2016 року № 13 Деякі питання професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
 31. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»
 32. Наказ Нацдержслужби України від 15 лютого 2012 року № 29 Методичні рекомендації щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»
 33. Наказ Нацдержслужби України від 26 лютого 2016 року № 39 Про координацію та проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»
 34. Наказ Нацдержслужби України від 06 квітня 2017 року № 73  Деякі питання проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»
 35. Наказ Нацдержслужби України від 13 травня 2017 року № 100 "Про внесення змін до наказу НАДС від 06 квітня 2017 року № 73"