КОНТРОЛЬ ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ

Те, що варто робити, варто робити добре."
Н. Пуссен

Завдання контролю
Об'єкт контролю
Суб'єктом контролю
Предмет контролю

Види контролю у державному управлінні

Управлінський контроль
Бюджетний контроль
Суб'єктами громадського контролю
Об'єктом громадського контролю

Резюме

Рекомендована література

Питання