Навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації для державних службовців структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, посадових осіб місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради за очно-дистанційною формою.

 

Упродовж навчання слухачі прослухали лекції та відвідали тематичні зустрічі з таких питань:

Шляхи запобігання та протидії корупції в органах державної влади. Закон України «Про запобігання корупції».

Політична система України: сучасний стан та основні тенденції розвитку.

Громадянське суспільство як головний чинник визначення цілей та пріоритетів державної політики.

Опрацювання Закону України «Про запобігання корупції».

Європейський Союз: повноваження, права та інституції.

Механізми співпраці України та НАТО.

Контроль та аналітична робота зі зверненнями громадян.

Державне регулювання економіки України.

Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації.

Трудове законодавство.

Сучасний стан та перспективи розвитку соціальної і гуманітарної політики в Україні.

Стратегія реформування державної служби. Закон України «Про державну службу».

Відкритість та прозорість органів державної влади в контексті законодавства про доступ до публічної інформації та захисту персональних даних.

Український менталітет та його врахування у роботі державного службовця.

Місцеве самоврядування як фактор демократизації суспільства.

Особливості виконавчої влади та місцевого самоврядування у м. Києві. Закон України «Про столицю України – місто-герой Київ».

Імідж державної служби як складова іміджу держави.

Адміністративна реформа в Україні: результати й завдання на перспективу.

Організація виконавчої влади в Україні.

 

Слухачі взяли участь у практичних заняттях, тренінгах:

Вироблення шляхів подолання проблем в соціогуманітарній сфері українського суспільства.

Ділова українська мова.

Механізми взаємодії органів державної влади і громадськості.

Етика та етикет державного службовця.

Профілактика професійного та емоційного вигорання.

Ділова риторика: мистецтво риторичної комунікації.

Гендерні аспекти в державному управлінні.

Психологічні умови попередження та подолання конфліктів в системі державної служби.

Психологія стресу та можливості управління стресом.

 

 

Для роз’яснення вищезгаданих питань залучаються наукові працівники Національної академії державного управління при Президентові України, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту законодавства Верховної Ради України, Університету «Україна», Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, висококваліфіковані фахівці ТОВ «Професійні видання», Центру інноваційних управлінських технологій, ГО Центр демократії та верховенства права.