Навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації для державних службовців структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, посадових осіб місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради за очно-дистанційною формою.

Упродовж навчання слухачі прослухали лекції та відвідали тематичні зустрічі з таких питань:
Політична система України: сучасний стан та основні тенденції розвитку
Громадянське суспільство як головний чинник визначення цілей та пріоритетів державної політики
Стратегія реформування державної служби. Закон України «Про державну службу»
Етика та етикет державного службовця
Український менталітет та його врахування у роботі державного службовця
Державне регулювання економіки України
Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації
Механізми взаємодії органів державної влади і громадськості
Шляхи запобігання та протидії корупції в органах державної влади. Закон України «Про запобігання корупції»
Контроль у сфері діяльності органів виконавчої влади
Робота зі зверненнями громадян
Сучасний стан та перспективи розвитку соціальної і гуманітарної політики в Україні
Адміністративна реформа в Україні: результати й завдання на перспективу
Організація виконавчої влади в Україні
Трудове законодавство
Механізми співпраці України та НАТО
Місцеве самоврядування як фактор демократизації суспільства
Особливості виконавчої влади та місцевого самоврядування у м. Києві. Закон України «Про столицю України – місто-герой Київ».
Імідж державної служби як складова іміджу держави


Слухачі взяли участь у практичних заняттях, тренінгах:
Ділова українська мова
Психологічні умови попередження та подолання конфліктів в системі державної служби
Вироблення шляхів подолання проблем в соціогуманітарній сфері українського суспільства
Ділова риторика: мистецтво риторичної комунікації
Психологія стресу та можливості управління стресом
Гендерні аспекти в державному управлінні

 


Для роз’яснення вищезгаданих питань залучаються наукові працівники Національної академії державного управління при Президентові України, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту законодавства Верховної Ради України, Університету «Україна», Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, висококваліфіковані фахівці ТОВ «Професійні видання», Центру інноваційних управлінських технологій, ГО Центр демократії та верховенства права.