Серед чинників, що суттєво впливають на якість та ефективність функціонування апарату управління важливе значення має діловодство. Для роботи з документами, їх складання, оформлення, зберігання та організації документообігу кожному державному службовцю необхідні теоретичні знання та практичні навички оформлення управлінської документації.

З 02-06 вересня 2019 року в КМЦППК для новопризначених на посаду державної служби організовано підвищення кваліфікації за програмою спеціалізованого короткострокового навчального курсу «Діловодство та культура українського ділового мовлення», розробленого для реалізації Концепції розвитку української мови, культури та виховання історичної пам’яті у жителів міста Києва на 2015 – 2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 28.05.2015 № 571/1435.

Вивчення спецкурсу покликане підвищити рівень загальномовної підготовки, грамотності, комунікативної компетентності державних службовців; практично оволодіти основами офіційно-ділового стилю української мови, що забезпечить професійне спілкування на належному мовному рівні; сформувати уміння і навички складання, написання та оформлення службових листів, організаційної та розпорядчої документації.