Англійська мова для державних службовців

Євроінтеграційні процеси в Україні вимагають від державних службовців володіння іноземною мовою, оскільки це дає додаткові можливості для перейняття передового європейського досвіду, участі у програмах стажування за кордоном, обміну досвідом з іноземними колегами, отримання корисної інформації із першоджерел. 

Серед напрямків підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в КМЦППК чільна роль відводиться саме мовній підготовці, поліпшенню рівня володіння англійською мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи.
28 серпня 2019 року в КМЦППК розпочато навчання з вивчення англійської мови для працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій.

Метою навчання є удосконалення рівня володіння англійською мовою професійного спрямування, поглиблення знання та розуміння відповідної лексики, а також набуття мовних навичок для успішного використання англійської мови під час виконання посадових обов’язків.