Відбувся спеціалізований короткостроковий навчальний курс

«Діловодство та культура українського ділового мовлення»

для новопризначених працівників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій.

Упродовж навчання слухачі взяли участь у практичних заняттях:

"Документ і документаційне забезпечення".

"Вимоги до оформлення та друкування документів".

"Підготовка проекту листа в установі. Погодження (візування) шляхом накладення електронно-цифрового підпису в системі АСКОД".

"Літературне редагування тексту проекту листа. Вимоги до формування необхідного пакету документів для передавання на підпис керівництву проекту листа. Опрацювання документа після підпису".

"Організація документаційного забезпечення діловодства в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» на базі системи електронного документообігу АСКОД".

"Орфоепічні особливості усного ділового мовлення".

"Лексичні та стилістичні особливості усного ділового мовлення".

"Орфографічні норми ділового мовлення".

"Особливості відмінювання кількісних числівників. Особливості відмінювання порядкових числівників. Узгодження числівників з іменниками. Позначення часу".

"Складні випадки дієвідмінювання дієслів. Уживання дієприкметників та дієприслівників у діловому мовленні. Використання безособових форм дієслова".

"Вживання великої літери. Правопис власних назв у документах".

"Рід іменників. Правопис відмінкових закінчень іменників ІІ відміни у родовому та давальному відмінках. Використання кличного відмінка у діловому мовленні".

"Синтаксичні норми ділового мовлення. Мовні кліше та штампи. Особливості використання дієприкметникових та дієприслівникових зворотів".

"Розділові знаки у складносурядному реченні. Пунктуація складнопідрядних речень. Розділові знаки у безсполучникових складних реченнях. Використання різних типів складних речень у діловому мовленні".

"Мовно-стильові особливості текстів службових документів".

 

 

 

Навчальний курс провели:

Уткіна Валентина Миколаївна – начальник Управління документообігу та аналізу службової кореспонденції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Коломієць Олена Вікторівна  - завідувач кафедри української мови, літератури та східних мов вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», кандидат філологічних наук, доцент.

Кашнікова Раїса Дмитрівна – головний спеціаліст – літературний редактор відділу редагування документів та випуску розпоряджень  апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).