Навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації для державних службовців структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, посадових осіб місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради за очно-дистанційною формою.

 

Упродовж навчання слухачі прослухали лекції та відвідали тематичні зустрічі з таких питань:

Стратегія реформування державної служби.
Відкритість та прозорість органів державної влади в контексті законодавства про доступ до публічної інформації та захисту персональних даних.
Контроль та аналітична робота зі зверненнями громадян.
Трудове законодавство.
Адміністративна реформа в Україні: результати й завдання на перспективу.
Організація виконавчої влади в Україні.
Сучасний стан та перспективи розвитку соціальної і гуманітарної політики в Україні.
Державне регулювання економіки України.
Шляхи запобігання та протидії корупції в органах державної влади. Закон України «Про запобігання корупції».
Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації.
Імідж державної служби як складова іміджу держави.
Європейський Союз: повноваження, права та інституції.
Механізми співпраці України та НАТО.
Етика та етикет державного службовця.
Український менталітет та його врахування у роботі державного службовця.
Місцеве самоврядування як фактор демократизації суспільства.
Особливості виконавчої влади та місцевого самоврядування у м. Києві. Закон України «Про столицю України – місто-герой Київ».


Слухачі взяли участь у практичних заняттях, тренінгах

Ділова риторика: мистецтво риторичної комунікації.
Психологічні умови попередження та подолання конфліктів в системі державної служби.
Ділова українська мова.
Вироблення шляхів подолання проблем в соціогуманітарній сфері українського суспільства.
Стратегічні комунікації в публічному управлінні.
Гендерні аспекти в державному управлінні.
Механізми взаємодії органів державної влади і громадськості.
Психологія стресу та можливості управління стресом.

 

 

 

Для роз’яснення вищезгаданих питань залучаються наукові працівники Національної академії державного управління при Президентові України, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту законодавства Верховної Ради України, Університету «Україна», Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, висококваліфіковані фахівці ТОВ «Професійні видання», Центру інноваційних управлінських технологій, ГО Центр демократії та верховенства права.