Навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації для державних службовців структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, посадових осіб місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради за очно-дистанційною формою.

 

Упродовж навчання слухачі прослухали лекції та відвідали тематичні зустрічі з таких питань:

Стратегія реформування державної служби.
Особливості виконавчої влади та місцевого самоврядування у м. Києві. Закон України «Про столицю України – місто-герой Київ».

 

Слухачі взяли участь у практичних заняттях, тренінгах
Ділова українська мова.
Психологія стресу та можливості управління стресом.
Керівництво і лідерство в управлінні персоналом.
Ділова риторика: мистецтво риторичної комунікації.

 

 

Для роз’яснення вищезгаданих питань залучаються наукові працівники Національної академії державного управління при Президентові України, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту законодавства Верховної Ради України, Університету «Україна», Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, висококваліфіковані фахівці ТОВ «Професійні видання», Центру інноваційних управлінських технологій, ГО Центр демократії та верховенства права.