Враховуючи складність процесів взаємодії суспільства і влади та усвідомлюючи всю багатогранність відповідної проблематики, у рамках тематичного короткострокового семінару «Взаємодія влади і громадян – запорука розвитку держави і суспільства» висвітлюються сутність, еволюція, теоретичні засади, методологія і механізми владно-суспільних відносин в умовах сьогодення. Особливу увагу приділено розкриттю сучасного стану, проблем та перспектив розвитку таких відносин в Україні.


У процесі вивчення зазначеної тематики передбачається надання систематизованих знань щодо сутності та еволюції взаємодії суспільства та влади, її принципів, підходів та моделей, методів і технологій реалізації за різними напрямами, ознайомлення з кращим вітчизняним і зарубіжними досвідом у відповідній галузі, формування уміння аналізувати стан взаємодії суспільства та влади в Україні, її особливості та тенденції, форми прояву і на основі наукових підходів визначати шляхи підвищення ефективності такої взаємодії, удосконалення її нормативно-правових і організаційних засад, запровадження і розвитку конкретних механізмів дієвої державно-громадської співпраці, удосконалення навичок розроблення і реалізації конкретних заходів щодо налагодження або удосконалення взаємодії органів державної влади з суспільними інститутами та соціальними групами в усіх секторах державного управління.

 

 

До висвітлення питань були залучені наукові працівники:

Лелюк Роман Валерійович – директор Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація).

Леонтьєва Анна Анатоліївна - головний спеціаліст відділу сприяння розвитку громадянського суспільства та комунікацій з громадськістю Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Гонюкова Лілія Василівна – завідувач кафедри суспільного розвитку і суспільно-владних відносин НАДУ при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор.

Сорокіна Євгенія Михайлівна - головний спеціаліст Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Кориненко Роман Віталійович - провідний інженер КП "ГіОЦ"

Радченко Наталія Олегівна - керівник проектів Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).