Навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації для державних службовців структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, посадових осіб місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради.

 

Упродовж навчання слухачі прослухали лекції та відвідали тематичні зустрічі з таких питань:

Політична система України: сучасний стан та основні тенденції розвитку;

Громадянське суспільство як головний чинник визначення цілей та пріоритетів державної політики;

Стратегія реформування державної служби. Закон України «Про державну службу»;

Місцеве самоврядування як фактор демократизації суспільства;

Особливості виконавчої влади та місцевого самоврядування у м. Києві. Закон України «Про столицю України – місто-герой Київ»;

Трудове законодавство України;

Державне регулювання економіки України;

Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації;

Адміністративна реформа в Україні: результати й завдання на перспективу;

Організація виконавчої влади в Україні;

Європейський Союз: повноваження, права та інституції;

Механізми співпраці України та НАТО;

Стратегічні комунікації в публічному управлінні;

Відкритість та прозорість органів державної влади в контексті законодавства про доступ до публічної інформації та захисту персональних даних;

Контроль у сфері діяльності органів виконавчої влади;

Робота зі зверненнями громадян;

Імідж державної служби як складова іміджу держави;

Шляхи запобігання та протидії корупції в органах державної влади. Закон України «Про запобігання корупції»;

 

 

 

Слухачі взяли участь у практичних заняттях, тренінгах

Ділова українська мова;

Ділова риторика: мистецтво риторичної комунікації;

Профілактика професійного та емоційного вигорання;

Психологічні умови попередження та подолання конфліктів в системі державної служби;

Проектний менеджмент;

Механізми взаємодії органів державної влади і громадськості;

Гендерні аспекти в державному управлінні;

Психологія стресу та можливості управління стресом;

 

 

Для роз’яснення вищезгаданих питань залучаються наукові працівники Національної академії державного управління при Президентові України, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту законодавства Верховної Ради України, Університету «Україна», Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, висококваліфіковані фахівці ТОВ «Професійні видання», Центру інноваційних управлінських технологій, ГО Центр демократії та верховенства права.