Навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації для державних службовців структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, посадових осіб місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради.

 

Упродовж навчання слухачі прослухали лекції та відвідали тематичні зустрічі з таких питань:

Політична система України: сучасний стан та основні тенденції розвитку.

Громадянське суспільство як головний чинник визначення цілей та пріоритетів державної політики.

Адміністративна реформа в Україні: результати й завдання на перспективу.

Організація виконавчої влади в Україні.

Шляхи запобігання та протидії корупції в органах державної влади. Закон України «Про запобігання корупції».

Профілактика Віл-інфекцій.

Державне регулювання економіки України.

Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації.

Стратегія реформування державної служби. Закон України «Про державну службу».

Європейський Союз: повноваження, права та інституції.

Механізми співпраці України та НАТО.

Місцеве самоврядування як фактор демократизації суспільства.

Особливості виконавчої влади та місцевого самоврядування у м. Києві. Закон України «Про столицю України – місто-герой Київ».

Гендерні аспекти в державному управлінні.

Трудове законодавство.

Механізми взаємодії органів державної влади і громадськості.

Сучасний стан та перспективи розвитку соціальної і гуманітарної політики в Україні.

Відкритість та прозорість органів державної влади в контексті законодавства про доступ до публічної інформації.

Контроль у сфері діяльності органів виконавчої влади.

Робота зі зверненнями громадян.

 

 

Слухачі взяли участь у практичних заняттях, тренінгах

Імідж державної служби як складова іміджу держави.

Ділова риторика: мистецтво риторичної комунікації.

Ділова українська мова.

Вироблення шляхів подолання проблем в соціогуманітарній сфері українського суспільства.

Психологічні умови попередження та подолання конфліктів в системі державної служби.

Профілактика професійного та емоційного вигорання.

Психологія стресу та можливості управління стресом.

Мотивація персоналу щодо збереження професійного здоров'я.

 

 

 

Для роз’яснення вищезгаданих питань залучаються наукові працівники Національної академії державного управління при Президентові України, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту законодавства Верховної Ради України, Університету «Україна», Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, висококваліфіковані фахівці ТОВ «Професійні видання», Центру інноваційних управлінських технологій, ГО Центр демократії та верховенства права.