Навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації для державних службовців структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, посадових осіб місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради.

 

Упродовж навчання слухачі прослухали лекції та відвідали тематичні зустрічі з таких питань:

Політична система України: сучасний стан та основні тенденції розвитку;

Громадянське суспільство як головний чинник визначення цілей та пріоритетів державної політики;

Трудове законодавство України;

Європейський Союз: повноваження, права та інституції;

Механізми співпраці України та НАТО;

Український менталітет та його врахування у роботі державного службовця;

Державне регулювання економіки;

Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації;

Механізми взаємодії органів державної влади і громадськості;

Формування іміджу державної влади;

Стратегічні комунікації в публічному управлінні;

Сучасний стан та перспективи розвитку соціальної і гуманітарної політики в Україні;

Відкритість та прозорість органів державної влади в контексті законодавства про доступ до публічної інформації;

Місцеве самоврядування як фактор демократизації суспільства;

Особливості виконавчої влади та місцевого самоврядування у м. Києві. Закон України «Про столицю України – місто-герой Київ»;

Організація виконавчої влади в Україні;

 

Слухачі взяли участь у практичних заняттях, тренінгах

Етика та етикет державного службовця;

Ділова риторика: мистецтво риторичної комунікації;

Ділова українська мова;

Психологія стресу та можливості управління стресом;

Мотивація персоналу щодо збереження професійного здоров’я;

Вироблення шляхів подолання проблем в соціогуманітарній сфері українського суспільства;

Результативність та якість діяльності державного службовця та посадової особи місцевого самоврядуванняі;

Гендерні аспекти в державному управлінні;

 

Для роз’яснення вищезгаданих питань залучаються наукові працівники Національної академії державного управління при Президентові України, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту законодавства Верховної Ради України, Університету «Україна», Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, висококваліфіковані фахівці ТОВ «Професійні видання», Центру інноваційних управлінських технологій, ГО Центр демократії та верховенства права.