Відбувся тематичний короткостроковий семінар

«Актуальні питання надання адміністративних послуг»

для державних службовців 4−7 груп оплати праці,

на якому було розкрито такі теми:

 Актуальні питання надання адміністративних послуг.

Шляхи запобігання та протидії корупції в органах державної влади. Закон України «Про запобігання корупції.

    Створення зручних і доступних умов для отримання суб’єктами звернення адміністративних послуг є одним з головних завдань державних органів та органів місцевого самоврядування.
Програма тематичного короткострокового семінару підвищення кваліфікації державних службовців «Актуальні питання надання адміністративних послуг» розроблена на виконання Закону України «Про адміністративні послуги», інших законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері надання адміністративних послуг.

 

Програма орієнтована на державних службовців «Б» - «В» категорій посад (адміністратори) Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Центрів надання адміністративних послуг районних в місті Києві державних адміністрацій.

 

Метою програми є формування у слухачів (адміністраторів) бази знань для використання у професійній діяльності та засвоєння тематики надання адміністративних послуг на основі опрацювання основних положень Закону України «Про адміністративні послуги», забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади, шляхом узгодження роботи між суб'єктами надання адміністративних послуг та Центром надання адміністративних послуг.

Семінар провели:

Войтюк Андрій Аполлонович – заступник директора Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Поворозник Віктор Вікторович - начальник управління забезпечення діяльності Центру – адміністратор Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Марчук Ростислав Петрович – доцент кафедри парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ при Президентові України, кандидат юридичних наук, доцент.,

Шамрай Наталія Василівна – директор Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), кандидат наук з державного управління.