26 червня 2018 року для державних службовців 4-9 груп оплати праці пройшов тематичний короткостроковий семінар «Європейська інтеграція в умовах реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом».

P80626-131500

 

Метою семінару було сформувати у слухачів сучасні теоретичні і практичні знання, уміння і навички у сфері європейської інтеграції та євроатлантичної співпраці.

 

В програмі прозвучали такі питання:

Загальні положення Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом: передумови підписання УА/ПВЗВТ, структура і основні положення УА/ПВЗВТ. Імплементація УА/ПВЗВТ — основні виклики сучасному українському суспільству і уряду.

Секторальне співробітництво між Україною та ЄС в рамках УА/ПВЗВТ. Запровадження спільних політик ЄС. Горизонтальні і секторальні політики, засновані на поточних пріоритетах УА/ПВЗВТ. Спеціальне секторальне законодавство, завдання і зв’язок з УА/ПВЗВТ. Секторальне співробітництво ЄС і України, залучення України до горизонтальних політик ЄС. Координація політик.

Спільні політики ЄС крізь призму секторальної співпраці між Європейським Союзом і Україною.

Законодавче наближення. Основні вимоги щодо наближення українського законодавства до законодавства ЄС, що містяться в УА та дії, що очікуються від української влади. Категорії джерел права ЄС, яких має дотримуватися Україна.

Приклад Асоціації західнобалканських країн з Європейським Союзом. Основні виклики, з якими зіткнулися країни цього регіону: планування законодавчого наближення, координація справ ЄС всередині уряду та процес приєднання.

 

Були запрошені такі фахівці:

Чулаєвська Марина – старший фелоу з питань тренінгів Проекту Association 4U, кандидат наук з державного управління.

Краєвська Оксана - старший фелоу з питань секторальної політики Проекту Association 4U, кандидат політичних наук, доцент.

Лазовські Адам - старший фелоу з питань тренінгів, професор юридичного факультету Вестмінстерського університету, доктор юридичних наук, професор.