Спеціалізований короткостроковий навчальний курс «Діловодство та культура українського ділового мовлення»

P3260046

Вивчення спецкурсу покликане підвищити рівень загальномовної підготовки, грамотності, комунікативної компетентності державного службовця; практично оволодіти основами офіційно-ділового стилю української мови, що забезпечить професійне спілкування на належному мовному рівні; сформувати уміння і навички складання, написання та оформлення службових листів, організаційної та розпорядчої документації.