Проводиться підвищення кваліфікації за програмою тематичного короткострокового семінару «Презентації у програмі Microsoft Power Point засобами растрової графіки».

 P3190066 P3190068

Мета семінару – засвоєння принципів та технологій підготовки та проведення різноцільових презентацій; поглиблене вивчення можливостей програми підготовки презентацій Power Point 2016 та напрацювання навичок її професійного використання в публічній діяльності державного службовця.