Спеціалізований короткостроковий навчальний курс «Інформаційні технології у роботі державного службовця» (робота з електронними таблицями, графіками та діаграмами в Microsoft Excel)

 PA130512

 

Упродовж навчання слухачі прослухали лекції з таких питань:

  • Політичні процеси в Україні: перспективи розвитку.
  • Державне регулювання економіки в Україні;
  • Розроблення нестандартних рішень в органах публічної влади;
  • Сучасний стан та перспективи розвитку соціальної і гуманітарної політики в Україні;
  • Шляхи запобігання та протидії корупції в органах державної влади. Антикорупційна стратегія на 2014 – 2017 роки;
  • Гендерні аспекти в державному управлінні;
  • Місцеве самоврядування в Україні. Правове забезпечення служби в органах місцевого самоврядування;
  • Механізми взаємодії влади і громадськості.