Проведено спеціалізований короткостроковий навчальний курс «Діловодство та українське ділове мовлення» для новопризначених державних службовців

 

Навчання ініційовано в рамках Концепції розвитку української мови, культури та виховання історичної пам’яті у жителів Києва на 2015-2020 роки, яку ухвалила Київрада в 2015 році. Згідно з нею також посилено систематичний контроль за дотриманням мовного законодавства при веденні ділової документації структурними підрозділами КМДА.

Основна мета – зміцнити статус української мови як державної, підтримати її всебічний розвиток у всіх сферах суспільного життя, виховати любов і шанобливе ставлення до неї.

P9250458 P9250460

Слухачі взяли учась у практичних заняттях:

 • Сучасна українська літературна мова, основні етапи її розвитку. Законодавче забезпечення функціонування української мови. Закономірності наголошування слів. Орфоепічні норми української мови. Основні закони милозвучності сучасної української літературної мови. Позиційні чергування (у – в, і – й, з – із – зі, би – б, же – ж). Спрощення у групах приголосних. Орфоепічні норми української мови. Особливості чергування звуків української мови. Особливості чергування звуків української мови. Зміни приголосних при додаванні суфіксів -ськ(ий), ств(о). Подвоєння та подовження приголосних;
 • Лексичні та стилістичні особливості усного ділового мовлення;
 • З історії українського правопису. Правопис префіксів. Складні випадки вживання м’якого знаку. Особливості вживання апострофа. Особливості написання слів іншомовного походження;
 • Правопис складних іменників. Правопис складних прикметників. Правопис складних та складноскорочених слів;
 • Вимоги до оформлення та друкування документів;
 • Особливості вживання власних назв. Вживання великої літери. Правопис власних назв;
 • Рід іменників. Правопис відмінкових закінчень іменників ІІ відміни у родовому та давальному відмінках. Використання кличного відмінка у діловому мовленні;
 • З історії української антропонімії. Правопис та відмінювання українських прізвищ, імен, по батькові в ділових паперах. Правопис та переклад іншомовних прізвищ;
 • Специфіка творення ступенів порівняння прикметників. Творення присвійних прикметників. Правопис суфіксів -ов, -ев, -єв у прикметниках. Правопис суфіксів -ичн, -ічн, -їчн у прикметниках;
 • Особливості відмінювання кількісних числівників. Особливості відмінювання порядкових числівників. Узгодження числівників з іменниками. Позначення часу;
 • Складні випадки дієвідмінювання дієслів. Уживання дієприкметників та дієприслівників у діловому мовленні. Використання безособових форм дієслова;
 • Синтаксичні норми ділового мовлення. Мовні кліше та штампи. Особливості використання дієприкметникових та дієприслівникових зворотів. Розділові знаки у простому ускладненому реченні;
 • Розділові знаки у складному реченні. Розділові знаки при прямій мови. Цитата як різновид прямої мови;
 • Мовно-стильові особливості текстів службових документів;
 • Організація документаційного забезпечення діловодства в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» на базі системи електронного документообігу АСКОД;
 • Підготовка проекту листа в установі. Погодження (візування) шляхом накладення електронно-цифрового підпису в системі АСКОД. Літературне редагування тексту проекту листа. Вимоги до формування необхідного пакету документів для передавання на підпис керівництву проекту листа. Опрацювання документа після підпису.