Проведено тематичний короткостроковий семінар «Діловодство та ділова мова» для новопризначених державних службовців.

 

 P3200118

Навчання ініційовано в рамках Концепції розвитку української мови, культури та виховання історичної пам’яті у жителів Києва на 2015-2020 роки, яку ухвалила Київрада в 2015 році. Згідно з нею також посилено систематичний контроль за дотриманням мовного законодавства при веденні ділової документації структурними підрозділами КМДА.

Основна мета – зміцнити статус української мови як державної, підтримати її всебічний розвиток у всіх сферах суспільного життя, виховати любов і шанобливе ставлення до неї.

Слухачі взяли участь у практичних заняттях:

 • Орфографічні особливості усного ділового мовлення. Сучасна українська літературна мова. Закономірності наголошування слів. Основні закони милозвучності сучасної української літературної мови. Позиційні чергування (у – в, і – й, з – із – зі, би – б, же – ж). Спрощення у групах приголосних. Особливості чергування звуків української мови. Зміни приголосних при додаванні суфіксів -ськ(ий), ств(о). Подвоєння та подовження приголосних;
 • Явища синонімії, паронімії та омонімії в діловому мовленні. Використання термінів та професіоналізмів у діловому мовленні. Уживання прийменника ПО в діловому мовленні;
 • Опрацювання документів у ВО КМР (КМДА) за групами. Вимоги до оформлення документів на підпис керівництву КМДА;
 • Документування управлінської інформації у ВО КМР (КМДА). Організація документообігу та виконання документів у ВО КМР (КМДА);
 • Систематизація та зберігання документів у діловодстві. Експертиза цінності документів. Комплектування архіву установи;
 • Орфографічні норми ділового мовлення. Особливості написання слів іншомовного походження;
 • Правопис складних іменників, складних прикметників, складних та складноскорочених слів. Правопис власних назв;
 • Граматичні норми ділового мовлення. Рід іменників. Правопис відмінкових закінчень іменників ІІ відміни у родовому та давальному відмінках. Використання кличного відмінка у діловому мовленні. Правопис та відмінювання українських прізвищ, імен, по батькові в ділових паперах. Правопис та переклад іншомовних прізвищ;
 • Специфіка творення ступенів порівняння прикметників. Творення присвійних прикметників .Правопис суфіксів -ов, -ев, -єв у прикметниках. Правопис суфіксів -ичн, -ічн, -їчн у прикметниках. Особливості відмінювання кількісних числівників. Узгодження числівників з іменниками;
 • Складні випадки дієвідмінювання дієслів. Уживання дієприкметників та дієприслівників у діловому мовленні. Використання безособових форм дієслова. Синтаксичні норми ділового мовлення. Мовні кліше та штампи. Особливості використання дієприкметникових та дієприслівникових зворотів. Розділові знаки у простому ускладненому реченні;
 • Розділові знаки у складному реченні. Розділові знаки при прямій мови. Цитата як різновид прямої мови.

27 березня, в Колонній залі столичної мерії керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко привітав слухачів із закінченням курсу та урочисто вручив їм сертифікати про підвищення кваліфікації.

Спецкурс відбуватиметься щоквартально на базі Київського міського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.