Тематичний постійно діючий семінар «З питання ведення діловодства та підготовки проектів розпорядчих документів та листів».

 

PA280024

 

 

Упродовж семінару слухачі відвідали тематичні зустрічі з таких питань:

  • Офіційно-діловий стиль. Терміни державного управління і професіоналізми. Кліше в діловодстві;
  • Граматична парадигма частин мови (іменника, прикметника, числівника, займенника, дієслова, прислівника) у текстах державного управління.

Слухачі взяли участь у практичних заняттях та тренінгах:

  •  Поняття про реквізити (датування, підписування). Текст як основа службового документа. Загальноприйняті правила у діловому листуванні.