Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 № 605 "Про затвердження Порядку відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв'язку з його відкликанням із щорічної основної або додаткової оплачуваних відпусток"
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2012 № 559 "Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби"
Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 271 Київ "Про затвердження критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування"
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 298 "Про деякі питання працівників патронатних служб в державних органах"
Постанова Кабінету Міністрів України від 5 травня 2016 р. № 323 "Про умови оплати праці працівників патронатних служб в державних органах"
Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 268 "Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, у 2016 році"
Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 270 "Про затвердження Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток"
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби"
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 229 "Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби"
Постанова Кабінету Міністрів України від 5 травня 2016 р. № 322 "Про внесення змін у додатки 1 і 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 292"
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304 "Про умови оплати праці окремих керівних працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу""
Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 393 "Про затвердження Порядку проведення службового розслідування Національним агентством з питань державної служби або його територіальними органами стосовно керівника державної служби в державному органі чи державного службовця вищого органу"
Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 289 "Про затвердження Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям"
Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 292 "Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році"
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 306 "Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями"
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби"
Розпорядження Кабінету Міністрів України 24 червня 2016 р. № 474-р "Про деякі питання реформування державного управління України"
НАКАЗ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ від 22 березня 2016 року № 64 "Про порядок ведення та зберігання особових справ державних службовців"
НАКАЗ МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ від 13.06.2016 № 646 "Про затвердження Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів)"
НАКАЗ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ від 20 липня 2012 року № 148 "Про затвердження Методичних рекомендацій з розробки профілів професійної компетентності посад державної служби у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим або їх апараті"
НАКАЗ НАЦДЕРЖСЛУЖБИ УКРАЇНИ від 30 серпня 2011 року №5 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо оформлення розпорядчих актів із кадрових питань у сфері державної служби".
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 33/2012 "Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 19 листопада 2001 року N 1098/2001 "Про обов'язкову спеціальну перевірку відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців"