Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 231 "Про затвердження Порядку відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки"
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 230 "Про затвердження Порядку відкликання державного службовця із щорічної відпустки"

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 591 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 640 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1047"
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 640 "Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців"
Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 271 Київ "Про затвердження критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування"
Постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 462 "Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби"
Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 270 "Про затвердження Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток"
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби"
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 229 "Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби"
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВА від 18 січня 2017 р. № 15 "Про питання оплати праці працівників державних органів" 
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304 "Про умови оплати праці окремих керівних працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу""
Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 393 "Про затвердження Порядку проведення службового розслідування Національним агентством з питань державної служби або його територіальними органами стосовно керівника державної служби в державному органі чи державного службовця вищого органу"

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 270 "Про затвердження Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток"
Постанова Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 306 "Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями"
Розпорядження Кабінету Міністрів України 24 червня 2016 р. № 474-р "Про деякі питання реформування державного управління України"
НАКАЗ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ від 22 березня 2016 року № 64 "Про порядок ведення та зберігання особових справ державних службовців"
НАКАЗ МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ від 13.06.2016 № 646 "Про затвердження Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів)"
НАКАЗ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ від 19.04.2017  № 86 "Про затвердження Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у навчальних закладах за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби"

НАКАЗ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ від 20.04.2018  № 93/1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця"

НАКАЗ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ від 06.04.2016  № 72 "Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»"
НАКАЗ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ від 12.04.2016  № 76 "Про затвердження Порядку обрання представників громадських об’єднань до складу конкурсних комісій з відбору осіб на зайняття посад державної служби"
НАКАЗ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ від 03.03.2016  № 47 "Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органу"
НАКАЗ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ від 03.03.2016  № 50 "Про затвердження Типових правил внутрішнього службового розпорядку"
НАКАЗ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ від 03.03.2016  № 48 "Про затвердження Порядку стажування державних службовців"
НАКАЗ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ від 03.03.2016  № 49 "Про затвердження Порядку обліку та роботи з дисциплінарними справами"
НАКАЗ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ від 22.03.2016  № 64 "Про затвердження Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців"
  Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»