Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій створений у 1996 році Київською міською державною адміністрацією, як елемент загальнодержавної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації і діє, на теперішній час, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2004 №1681 «Про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій». Центр є юридичною особою, діє на підставі Статуту.

 

Основними завданнями Центру є:

 • надання послуг  з післядипломної освіти державним службовцям, посадовим   особам   місцевого самоврядування   і    працівникам підприємств відповідно до законодавства;
 • надання науково-методичної,  інформаційної  і консультаційної допомоги   органам   державної   влади   та   органам    місцевого самоврядування.

Відповідно до основних завдань Центр:

 1. Визначає  зміст  освіти  з  урахуванням  потреб замовників відповідно до державних стандартів.
 2. Визначає форми та засоби проведення навчального процесу.
 3. Розробляє та  погоджує  з виконавчим органом Київської міської ради (Київською державною адміністрацією) і Національним агенством України з питань державної служби щорічні плани-графіки підвищення кваліфікації.
 4. Залучає до проведення занять висококваліфікованих фахівців навчальних закладів,  у тому числі  іноземних,  органів  державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств.
 5. Співпрацює   з   навчальними   закладами,   у  тому  числі іноземними, в галузі післядипломної освіти.
 6. Укладає з підприємствами,  іншими юридичними та  фізичними особами договори про надання освітніх послуг.
 7. Надає   освітні   та   інші  платні  послуги,  передбачені законодавством.
 8. Провадить видавничу діяльність.
 9. У межах своєї компетенції провадить наукову та  методичну діяльність:
  • організовує науково-методичні       і       науково-практичні конференції,  симпозіуми,  інші заходи за  участю  вітчизняних  та іноземних фахівців, обмін викладачами;
  • організовує разом     із    заінтересованими    організаціями підготовку і опублікування наукових і науково-методичних праць;
  • розробляє та  запроваджує   програми   наукової   діяльності, проводить  дослідно-експериментальні  роботи на замовлення органів державної влади,  органів  місцевого  самоврядування,  підприємств тощо;
 10. Бере    участь    у   заходах   в   рамках   міжнародного співробітництва.
 11. Взаємодіє  з  Центром  адаптації  державної  служби  до стандартів  Європейського Союзу з питань:
  • удосконалення системи  щорічної  оцінки  виконання державнимислужбовцями  покладених   на   них   обов'язків   і   завдань   та запровадження   незалежного   оцінювання   кандидатів   на  посади державних службовців під час добору,  призначення та просування їх по службі;
  • організації підвищення    кваліфікації державних службовців;
  • організації проведення  наукових  досліджень   і   прикладних розробок у сфері державної служби;
  • поширення інформації     з     питань    державної    служби, адміністративної  реформи  та  розвитку  інституцій  у   контексті європейської  інтеграції,  впровадження  передового вітчизняного і міжнародного досвіду;
 12. Взаємодіє з  Міжрегіональним управлінням Нацдержслужби у м. Києві, Київській, Чернігівській та Черкаській областях за напрямами:
  • вивчення потреби місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого    самоврядування    у    підвищенні   кваліфікації    державних  службовців,  посадових  осіб  місцевого самоврядування;
  • надання науково-методичної,  інформаційної  і консультаційної допомоги у галузі післядипломної освіти;
  • ведення комп'ютерного    кількісного     обліку     державних службовців,  посадових осіб місцевого самоврядування,  які пройшли навчання у Центрі;
  • проведення наукової та аналітичної роботи;
  • поширення досвіду роботи органів державної влади  та  органів місцевого   самоврядування  з  питань  організації  післядипломної освіти;
 13. Провадить   іншу    діяльність,    що    не    суперечить законодавству.