С Е М І Н А Р

для Київського міського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторський колектив:

РЕЙТЕРОВИЧ  Ігор Вячеславович -

кандидат політичних наук,

доцент кафедри політичної аналітики і прогнозування

Національної академії державного управління при Президентові раїни;  

 

ТИТАРЕНКО  Олексій Русланович -

кандидат філософських наук,

доцент кафедри політичної аналітики і прогнозування

Національної академії державного управління при Президентові України.

 

Далі