Безособова форма на -но, -то 

 

 

          Безособова форма на -но, -то є незмінюваною формою дієслова, що твориться від пасивних дієприкметників шляхом заміни закінчення на суфікс : написаний - написано, забитий - забито, зроблений - зроблено, розглянутий - розглянуто.

          

          У діловому мовленні вживаються незмінні дієслівні форми на -но, -то замість пасивних дієприкметників, коли є потреба наголосити на дії, а не на ознаці: виконано, запропоновано, реорганізовано, досягнуто, набуто.

         

          Ця форма вживається в ролі головного члена в односкладних безособових реченнях: Постанову прийнято одностайно. При ній не буває підмета, але є прямий додаток, виражений З. (чи Р.) відмінком без прийменника: рішення прийнято, звіт заслухано, усі плани розглянуто, помилок не помічено.

 

          

           Безособова форма виражає дію, минулу недавно: Останнє заняття закінчено, посібники здано. Якщо ж ідеться про давно закінчену або майбутню дію, то додається допоміжне дієслово було або буде: Минулого року було опубліковано посібник. Незабаром буде опубліковано новий посібник.

 

 

 

Далі