Творення й відмінювання імен по батькові

 

 

1. Чоловічі імена по батькові творяться додаванням до основ власних імен суфікса -ович (без будь-яких змін): Михайло - Михайлович, Василь - Васильович, Юрій - Юрійович, Зіновій - Зіновійович, Ігор - Ігорович, Анатоль - Анатольович, Анатолій - Анатолійович.

 

 

Кілька чоловічих імен по батькові творяться за допомогою суфікса -ич: Лука - Лукич (і Лукович), Сава - Савич (і Савович), Кузьма - Кузьмич (і Кузьмович), Хома - Хомич (і Хомович), Яків - Якович, Ілля - Ілліч.

 

 

Як виняток, в імені Григорій при творені імені по батькові відпадає ій - Григорович, а до основи імені Микола додається -ай- - Миколайович (і рідко Миколович).

 

2. Жіночі імена по батькові творяться додаванням до основ власних імен суфікса -івн(а): Михайло - Михайлівна, Василь - Василівна, Юрій - Юріївна (Юрій + івна), Зіновій - Зіновіївна (Зіновій + івна), Анатоль - Анатолівна, Анатолій - Анатоліївна.

 

 

З відхиленням від цього правила творяться лише такі імена по батькові: Яків - Яківна (випадає одне ів), Григорій - Григорівна, Микола - Миколаївна (і рідко Миколівна).

 

 

3. Чоловічі імена по батькові відмінюються як іменники ІІ відміни мішаної групи, жіночі імена по батькові відмінюються як іменники І відміни твердої групи.

 

 

Н.

Ніна Іванівна

Микола Петрович

Р.

Ніни Іванівни

Миколи Петровича

Д.

Ніні Іванівні

Миколі Петровичу

З.

Ніну Іванівну

Миколу Петровича

О.

Ніною Іванівною

Миколою Петровичем

М.

Ніні Іванівні

Миколі Петровичу

Кл.

Ніно Іванівно

Миколо Петровичу

 

 

 

 

 

Далі