ЗРАЗКИ ЗАЯВДля участі в конкурсі


Голові конкурсної комісії державногодержавного органу

___________________________

(посада, П.І.Б.,)_________________________________________

(П.І.Б. претендента, повні у родовому відмінку)

який (а) мешкає за адресою

__________________________________________

тел.______________________

ЗАЯВА

 

          Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади ______________________в__________________________________________ .

(назва посади)                                          (назва установи)До заяви додаю такі документи:-                  особову картку;

-                  дві фотокартки розміром 4х6 см;

-                  копії документів про освіту;

-                  декларацію про доходи щодо себе та членів сім’ї;

-                  копії сторінок паспорта громадянина України;

-                  копії сторінок військового квитка.

 

Із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби ознайомлений (а).

 

Питання на іспит отримав (а)

 

  Дата                                                                                                                               Підпис