БУДУЙ СВОЄ МАЙБУТНЄ РАЗОМ ЗI СТОЛИЦЕЮ!

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ - це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.

Ціі особи є державними службовцями і мають відповідні службові повноваження.

 ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ - це група службовців, яка покликана служити державі, виконуючи відповідні державні функції.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГРУНТУЄТЬСЯ НА ТАКИХ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПАХ:

 • служіння народу України;
 • демократизму і законності;
 • гуманізму і соціальної справедливості;
 • пріорітету прав людини і громадянина;
 • професіоналізму, чесності, компетентності, ініціативності, відданості справі;
 • персональної відповідальності за виконання службових обов'язків і дисципліни;
 • дотримання прав та законних інтересів органів місцевого і регіонального самоврядування;
 • дотримання прав підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян.

ПРАВО НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ мають громадяни України незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання, які одержали відповідну освіту і професійну підготовку та пройшли у встановленому порядку конкурсний відбір, або за іншою процедурою, передбаченою Кабінетом Міністрів України.

Нормативна база

 1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» від 5 червня 2019 р. № 462
 2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» від 18 серпня 2017 р. № 648
 3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою» від 26 квітня 2017 р. № 301
 4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» від 25.03.2016 № 246
 5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 25 березня 2015 р. № 171
 6. Наказ Нацдержслужби «Про затвердження Переліку тестових завдань для кандидатів, які пройшли перевірку документів, передбачену частиною першою статті 26 Закону України «Про державну службу» від 06.05.2016 № 97/1328/5
 7. Накази Нацдержслужби «Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» від 06.04.2016 № 72 Зареєстровано: Мін'юст України від 27.04.2016 № 647/28777
 8. Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 27.04.2015 № 87

Умови 

 1. Підготовка документів на конкурс
 2. Зразок заяви та перелік документів
 3. Анкета претендента
 4. Зразок та порядок написання автобіографії

Перелік питань на перевірку знань

Перелік питань на перевірку знань

Законодавча база

 1. Конституція України
 2. Закон України "Про державну службу"
 3. Закон України «Про запобігання корупції»
 4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
 5. Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" 
 6. Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ"
 7. Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
 8. Закон України "Про звернення громадян" 
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 301 «Про порядок атестації осіб, які претендують на вступ до державної служби, щодо вільного володіння державною мовою»

Методична література

 

 1. Організація діяльності служб персоналу органів державної влади. Наталія Іванівна Олійник
 2. Місцеве самоврядування в Україні. Мищак І.М.