КОМУНІКАЦІЇ В ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВАХ

  ЗМІСТ

Проблема ефективних комунікацій - одна з ключових у діяльності керівників, оскільки за їх допомогою здійснюється обмін повідомленнями, що виражені різними символами та мають певне смислове навантаження. Обмін інформацією пронизує всі управлінські функції, тому комунікації розглядаються як сполучний процес у менеджменті. Якщо комунікації налагоджені погано, рішення можуть бути помилковими, персонал може неправильно розуміти керівні команди, міжособові стосунки можуть деформуватися.

Західні спеціалісти стверджують, що керівники від 50 до 90% свого робочого часу витрачають на комунікації. Це стає зрозумілим, коли врахувати, що керівники обмінюються інформацією для реалізації своєї ролі в міжособових стосунках, в процесі прийняття управлінських рішень, а також для виконання функцій планування, організації, мотивації та контролю.

 

ЦІЛІ

 

 • створити у слухачів необхідну систему знань з основ комунікацій;

 • проаналізувати сучасні концепції та моделі комунікацій;

 • сформувати особисту діяльність активного слухання та аналізу невербальних кодів;

 • створити системні характеристики проведення успішних переговорів.

Викладач обов'язково має продумати мотиваційну сторону навчання:

 • наводити яскраві приклади;

 • використовувати цікаві форми навчання;

 • ставити відкриті та цікаві питання.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

 

ТЕМА 1. КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ.

ТЕМА 2. КОМУНІКАЦІЇ В ПІДРОЗДІЛАХ ОРГАНУ ВЛАДИ.

ТЕМА 3. КОМУНІКАЦІЙНІ БАР'ЄРИ.

ТЕМА 4. ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ.

ПРАКТИКУМ.

Мета - пошук додаткової інформації.
Завдання - знайти підтвердження конкретного принципу спілкування у літературних та історичних джерелах.

Мета - вміння використовувати на практиці основні елементі переговорів.
Завдання - виконати наступні вправи:

 • підготуватися до переговорів;

 • вибрати тактику проведення переговорів;

 • вивчити характер партнера та його невербальні коди;

 • проаналізувати результати переговорів.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

 • Шейнов В.П. Психология и этика делового контакта. Мн.: Амалфея, 1996.- 384 с.

 • Эрнс О. Слово предоставляется Вам: (Практические рекомендации по ведению деловых бесед и переговоров): Сокр. пер. с нем. - М.: Экономика, 1998.- 144 с.

 • Яромич С. А., Кусик Н. Л., Петриченко П. А. Менеджмент переговоров: Стратегия и тактика. Учебное пособие. Одесса, 2001, 140 с.

 

  ДОДАТКОВІ РЕСУРСИ

Інформаційно-довідкові матеріали до заняття подані у навчальному посібнику "СТРАТЕГІЯ ТА ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ", методичних вказівках "КЛАСИФІКАЦІЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ СПІЛКУВАННЯ"