Books
Категорія # Книжки
picture for subcategory  Основи теорії та історії державного будівництва 5
picture for subcategory  Територіальна організація влади в Україні. 28
picture for subcategory  Державне управління і державна служба 35
picture for subcategory  Правове забез-я служби в органах місц.самовряд-я 10
picture for subcategory  Правове забезпечення державної служби 35
picture for subcategory  Економіка.Фінанси 32
picture for subcategory  Політологія. Гуманітарна та соц.політика України 23
picture for subcategory  Ділова українська мова 7
picture for subcategory  Європейська інтеграція 10
picture for subcategory  Національна безпека України 3
picture for subcategory  Державно-церковні взаємини 4
picture for subcategory  Гендерні аспекти в державному управлінні 39
picture for subcategory  Європейський Союз: повноваження , права 21
picture for subcategory  Державна політика енергозбереження 1
picture for subcategory  Запобігання та протидія корупції 18
picture for subcategory  Соціальні та психологічні аспекти держ. управління 16
picture for subcategory  Управління персоналом 12
picture for subcategory  Основи ведення переговорів 4
picture for subcategory  Управління конфліктами в колективі 3
picture for subcategory  Комунікативне ділове спілкування 9
picture for subcategory  Ділова риторика: мистецтво риторичної комунікації 4
picture for subcategory  Механізми взаємодії органів держ. влади і громад. 7
picture for subcategory  Cистема управління якості ДСТУ ISO 9000-2007 6
picture for subcategory  Результативність та якість діяльності держ. служб 7
picture for subcategory  Етика та етикет державних службовців 7
picture for subcategory  Актуальні проблеми розвитку регіону 2
picture for subcategory  Реформування житлово-комунального господарства 6
picture for subcategory  Робота зі зверненнями громадян 4
picture for subcategory  Контроль у сфері діяльності органів викон. влади 7
picture for subcategory  Інформаційні технології в державному управлінні 5
picture for subcategory  Діловодство та архівна справа 5
picture for subcategory  Доступ до публічної інформації 17